top of page

Rozhovor se Sagarji Ma, březen 2015

„Miluješ mě?“

„Ano, ovšem, že tě miluji … když přišlo probuzení, poznala jsem skutečnou povahu věcí, vše začalo nově. Navenek se zdálo, že se nic nezměnilo, ale pro mě byl svět úplně nový, vždy znova. Nic už nebylo stejné jako předtím. Staré emoce, stejné vzorce, staré programy, které ztratily svou platnost, to vše zůstalo, ale nic z toho už se nedotýkalo mého skutečného Já. To vše zmizelo v nicotě. Nikdo tu nebyl. Bytím zde a poznáním dálek bez hranic probublávala bezdůvodná radost. Srdce mi explodovalo. V každé mé buňce se usadila pravda, dosedala hlouběji a hlouběji. V prožívané  přemíře lásky mi existence zjevila, jak hraje bůh tuto hru, jak vznikají a znovu mizí formy, jak ty jsi já a já jsem ty. Že jsme stejní, vznikáme ze stejného zdroje, stejné Já v různých formách. Jak bych tě tedy mohla nemilovat, to není možné!!!“

Sagarji Ma Portugal.jpg

 „Jak bys popsala svou práci?“

„Nejde tomu říkat práce. Nejsem učitel, nejsem filosof, léčitel či cokoliv jiného. Nemohu nic učit, jenom jsem. A z tohoto bytí se něco děje. Věci se dějí, role jsou hrány. Odpovídám na to, co potkám, způsobem, jakým to TO chce, plná úžasu nad tím, co řeknu nebo udělám. Takže se stává, že když potkám dítě, sama se stanu dítětem. Když mi někdo položí otázku, stanu se odpovědí. Když je někdo otevřený léčení, stanu se léčením a děje se léčení … Já jen sedím a pozoruji TO. To je má práce.“

Březen 2019

"V tomto stavu „prostoupení“ ON skrze mě působí ve své nejvyšší energii. Tato energie je čistá a nečiní rozdíly mezi rasami, náboženstvím, pohlavím nebo zeměmi, odkud pocházíte. Tato energie je všeobjímající, whole (holy) = celistvá (posvátná), je kompletní a koná pro nejvyšší dobro jedince, který ji přijímá. To znamená, že tato energie působí na všech úrovních, fyzické, emocionální, spirituální, nebo na úrovních, které lidé na běžném stupni duchovního rozvoje zatím nevidí. Tato energie působí pro blaho celého lidstva.

Ale v mém nitru je stále živé přání, aby se každé bytosti dostalo to, co potřebuje ke svému učení a růstu. V tomto smyslu se všechny lidské bytosti probudí ve svém individuálním čase a svým jedinečným darem se budou podílet na blahu všech živých bytostí.“

2010 - present

2010 - present

V lásce a vděčnosti...

Greace_Sagarjima.jpg

Požehnání Boží Matky pro zemi

Devine Mothers blessing for the earth_Sa

Příchod světla

Die Niederkunft des Lichts.jpg

Božská plnost

Göttliche Fülle-Sagarji Ma.jpg
bottom of page