top of page

„Obdržíš tolik, kolik jsi ochoten přijmout.

Břemeno, které neseš od nepaměti, můžeš prostě odložit

a nechat sebou protékat lásku, radost a dokonalé štěstí.“

 

 

Daršan

Setkání beze slov.

 

Jsi-li ochoten být s tím, co je, a přijímat to, dochází k léčení. Být zdravý znamená být celistvý. Během léčení, které probíhá na všech úrovních bytí člověka – od tělesné až po duchovní, dochází díky přenášené energii k rozpouštění bloků a opětovnému přijetí vytlačených a dosud nechtěných vnitřních částí. Životní energie může znovu protékat.

 

Sagarika Ma obvykle dává daršan na konci Setkání v tichu (satsang). Každý, kdo si přeje daršan dostat, je zván přijít dopředu.

 

Na některých místech Sagarika nabízí jen daršan (viz Program).

 

 

bottom of page